Reglement

Oranje Klassieker Rit Velp

 

 ondertekenen en afgeven bij de stand

 

 DEELNEMERSREGLEMENT

 

27 April 2018

 

Beste klassieker liefhebber,         

 

Voordat u de rit begint vragen wij u dit reglement even door te lezen, uw gegevens in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier dient u voor aanvang van de rit af te geven bij de informatiestand. Na overhandiging van dit formulier aan de organisatie krijgt u de routetas uitgereikt. Alvast bedankt en een plezierige recreatieve (zie punt 4!) rit!

 

  1. U als deelnemer verklaart zich ervan bewust te zijn dat deelname aan dit evenement zowel voor hem/haar als voor derden, evenals voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden risico’s voor schade en/of letsel letsel met zich mee kan brengen. De deelnemers nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor eigen rekening.
  2. U hebt er kennis van genomen dat de route langs de openbare weg voert of daaraan gelijk gestelde terreinen. Alle regels en wetten die voor het verkeer op de openbare weg gelden zijn op de deelnemers van toepassing.
  3. Hiermee geeft u aan dat uw voertuig gekeurd en verzekerd is volgens de geldende wettelijke bepalingen.
  4. De O.K.R.V. is een recreatieve activiteit. Hierbij staat het enthousiasme voor het rijden met een klassiek voertuig voorop. Onsportief en risicovol gedrag zijn niet toegestaan! Daaronder verstaan wij bijv.: - Te hard rijden, - risicovol inhalen, spinnen, - slippen enz. Wanneer wij dergelijke misdragingen bij u constateren, zullen wij u uitsluiten van deelname. Indien nodig, in overleg met onze contactpersoon bij de politie.
  5. Naar aanleiding van deelnemersgedrag voorgaande ritten letten wij ook dit jaar extra op risicovol inhalen!

 

Gegevens deelnemer:

Naam:

Adres:

Voertuig kenteken:

Voor gelezen en akkoord, handtekening  ⇨

Meldt u bij de stand aan met uw naam en geeft u dit formulier samen met 10 euro voor de inschrijfkosten af!!

 

>> klik hier om PDF te printen <<